07 noiembrie 2023
Lansare înscriere proiecte pentru Științescu 2023-2024
07-27 noiembrie 2023
Consultări cu echipele de proiect
Marți, 28 nov. 2023, ora 12pm (la prânz)
Termenul limită pentru depunerea proiectelor
06 decembrie 2023
Anunțarea proiectelor selectate
07-15 decembrie 2023
Semnarea contractelor de finanțare
15 dec. 2023 – 10 iunie 2024
Implementarea proiectelor
24 iunie 2024
Termenul limită pentru depunerea rapoartelor
01-30 septembrie 2024
Eveniment final – prezentare rezultate

Ce este Științescu?

Ești pasionat de științele exacte? Vrei să le transmiți și altora pasiunea ta și să le arătaţi cum pot să învețe cu plăcere? Îți oferim ocazia să stârnești curiozitatea pentru științe printr-un proiect educațional finanțat de Fundația Comunitară Sibiu, prin Fondul Științescu.

Științescu este un program de finanțare pentru proiecte educaționale care încurajează pasiunea pentru științe și tehnologie a copiilor şi tinerilor cu vârste între 6 şi 19 ani. 

Căutăm profi deschiși la minte, părinți implicați, elevi de liceu, studenți, specialiști în domeniile STEAM (ingineri, programatori, cercetători, muzeografi etc.) care să creeze în școlile de cartier ale orașului Sibiu sau mediul rural și urban mic al județului (ex. Agnita, Mediaș, Cisnădie, etc.) cluburi de robotică ce stimulează pasiunea copiilor pentru tehnologie. Experiențele acumulate într-un astfel de club pot ajuta elevii să arunce o privire în viitor și să-și imagineze ce pot să ne aducă tehnologiile moderne, dezvoltându-şi abilităţile necesare generaţiei de inovatori ai secolului XXI. 

Ne dorim echipe multidisciplinare de aplicanți, care să faciliteze accesul copiilor din cartierele orașului Sibiu, mediul rural și urban mic al județului Sibiu la noile tehnologii și practici educaționale. La această ediție vom prioritiza  școlile care nu au beneficiat în trecut de oportunități educaționale și de finanțare externe. 

Cu ajutorul cluburilor de robotică și programare, ne dorim ca cei mici să înțeleagă și să experimenteze modul în care funcționează tehnologia modernă. Dorim să-i impulsionăm să treacă din rolul consumatorului pasiv al tehnologiei, în cel cu potențial de creator și inovator, să le punem la dispoziție instrumentele educaționale cu ajutorul cărora pot învăța în mod autonom să construiască și să programeze roboți.

Fondul Științescu Sibiu 6.0 este implementat de Fundația Comunitară Sibiu (FCS), în parteneriat cu Romanian-American Foundation şi FFCR – Federația Fundațiile Comunitare din România, împreună cu partenerii locali Fundația Bosch România și Continental Sibiu, cu sprijinul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu.

 

Ce oferim prin acest program de finanțare?

Fundația Comunitară Sibiu va oferi granturi (finanțări nerambursabile) pentru echipe formate din profesori, părinți, elevi de liceu, studenți și/sau specialiști din domeniile STEAM, care își doresc să creeze, în școlile gimnaziale de cartier ale Sibiului, mediul rural și urban mic al județului Sibiu cluburi de robotică și programare în cadrul cărora copiii să învețe să construiască și să programeze roboți într-un mod autonom sau cu intervenții minime din partea adulților, într-o atmosferă relaxată de club în care ei să poată explora și construi proiecte proprii, să interacționeze și să învețe în ritmul lor, fără constrângerile unei programe anume. Grupurile de aplicanți trebuie să fie formate din minim 3 membri, care să includă profesori, părinți și/sau specialiști din domeniile STEAM și care să aloce minim 2 ore pe săptămână activității clubului, care se poate desfășura în orice zi a săptămânii, inclusiv în weekend. Vom puncta în mod deosebit planurile de sustenabilitate pe termen lung ale proiectelor trimise.

În afară de finanțare, oferim celor interesați să deruleze astfel de proiecte instruire și consultanță pentru scrierea și implementarea proiectelor. 

De asemenea, Fundația Comunitară Sibiu va pune la dispoziția aplicanților care doresc să înființeze un astfel de club, dar sunt la început de drum, un training introductiv bazat pe schimbul de experiență cu beneficiari care au mai coordonat cluburi de robotică în trecut. În acest fel, dorim să ne asigurăm că profesorii, părinții, studenții, elevii, specialiștii în domeniul STEAM care sunt motivați să aplice, primesc tot suportul de care au nevoie ca să creeze cluburi sustenabile de programare, care să aducă plăcere în actul educațional atât pentru copii, cât și pentru cei care îi asistă.

 

Ce ne propunem?

Pe termen scurt, vrem ca cel puțin 5 din școlile generale de cartier, mediul urban mic sau rural al județului Sibiu, care au beneficiat de mai puține oportunități de-a lungul timpului să-și configureze cluburi de robotică care să introducă noile tehnologii în viețile elevilor de ciclu primar și/sau secundar, accelerând astfel procesul natural de dezvoltare a competențelor digitale ale acestora și punerea lor pe o traiectorie de carieră dezirabilă și cu ecouri în viitor. De asemenea, dorim ca și alți actori care asigură educație în Sibiu să inițieze astfel de cluburi de robotică accesibile copiilor din diferitele cartiere ale orașului și din județ. 

Pe termen mediu, vrem să dezvoltăm la Sibiu un ecosistem de asemenea cluburi gestionate de educatori (profesori, învățători, traineri, pasionați) deschiși față de noile tehnologii care pot crea proiecte ce vor deveni exemple de bune practici pentru actualizarea educației de masă.

Pe termen lung, vrem să generăm o schimbare sistemică în România în ceea ce privește dezvoltarea educației STEAM, pregătind generațiile următoare pentru provocările celei de-a patra revoluții industriale.

 

Ce abilități dorim să dezvoltăm?

Vrem să contribuim la formarea copiilor şi tinerilor pentru viitor. În acest spirit, ne dorim ca proiectele propuse spre finanțare să le cultive:

 • Curiozitatea și imaginația
 • Gândirea critică și capacitatea de rezolvare a problemelor complexe
 • Colaborarea în rețele și leadership prin influență
 • Cunoștințe de programare și o înțelegere generală asupra noilor tehnologii
 • Adaptabilitatea, flexibilitatea cognitivă
 • Atitudine proactivă, spirit de inițiativă și antreprenoriat
 • Autonomia în învățare
 • Accesarea și analiza informației
 • Comunicarea eficientă
 • Abilitățile sociale și empatia
 • Responsabilitatea socială și etică

 

Cum trebuie să arate cluburile pe care le finanțăm?

 • Tema lor trebuie să fie programarea și robotica
 • În aceste cluburi, copiii se familiarizează cu tehnologii de ultimă generație, cum ar fi Internet of Things (IoT), Arduino, RaspberryPi, Inteligență Artificială (AI), aplicații mobile (smartphone, tablete etc.), realitate augmentată și virtuală, senzori, drone, limbaje de programare moderne etc., prin programarea kiturilor de robotică alese;
 • Cluburile își propun să creeze o atmosferă relaxată și destinsă pentru copii, în care aceștia să poată experimenta învățarea în ritmul propriu și în mod autonom;
 • Intervențiile adulților în procesul de învățare sunt minime și se fac doar la solicitarea copiilor;
 • Cluburile încurajează participarea în egală măsură a fetelor și băieților;
 • Motivația principală a copiilor care participă trebuie să fie plăcerea lor de a fi acolo;
 • Echipa clubului asigură funcționarea sa constantă și pe termen lung;

 

Vom finanţa proiecte care promovează:

 • Inovarea și creativitatea
 • Implicarea activă a copiilor și tinerilor, cu participarea în egală măsură a fetelor și băieților
 • Interdisciplinaritatea
 • Motivația intrinsecă
 • Colaborarea și spiritul de echipă
 • Dezvoltarea de abilități, mai degrabă decât transmiterea de informații

 

Nu încurajăm proiectele care promovează discriminarea de orice fel și care îngrădesc sau limitează accesul elevilor/tinerilor la învățarea prin experimentare și nu finanțăm proiecte cu caracter comercial.

 

Ce buget avem?

Bugetul total al acestei ediții este de 98.668 de lei. Valoarea maximă a unei finanțări poate fi de 15.000 lei.

 

Cine poate aplica?

Echipele de aplicanți trebuie să fie alcătuite din minim 3 membri adulți (peste 18 ani), dintre care minim un membru trebuie să fie profesor al școlii în care clubul urmează să se desfășoare. Înaintea exprimării intenției de a intra în concursul de finanțare, echipele trebuie să primească aprobarea conducerii  școlii în care doresc să își desfășoare activitatea clubului. Din echipa de proiect mai pot face parte:

 • Pasionați de știință și tehnologie (ingineri, programatori, freelanceri, muzeografi);
 • Reprezentanți din organizații neguvernamentale;
 • Elevi de liceu;
 • Studenți;
 • Profesori și învățători;
 • Personal auxiliar din școli

Echipa de proiect trebuie să aloce săptămânal minim 2 ore pentru desfășurarea clubului.

Beneficiarii cluburilor trebuie să fie localizaţi în județul Sibiu.

Fiecare aplicant poate depune mai multe proiecte, însă va primi finanțare pentru un singur proiect. Aplicanții pot face parte din mai multe echipe, însă nu pot avea rolul de coordonator decât într-un singur proiect. 

 

Ce tipuri de cheltuieli acoperim?

Pentru buna derulare a proiectelor selectate pot fi acoperite cheltuieli precum:

 • Achiziții de echipamente, tehnologii și materiale didactice (kituri de roboți, tablete etc.);
 • Achiziţii de licenţe software şi servicii educaţionale online;
 • Consumabile (hârtie pentru imprimantă și flipchart, toner, dosare etc.);
 • Producţie de materiale didactice (inclusiv materiale online, dezvoltare software, animaţii si materiale video);
 • Cheltuieli de coordonare și management de proiect – nu mai mult de 30% din bugetul total, inclusiv taxe și impozite.
 • Cheltuieli materiale de promovare (vizualuri, afișe, banner, roll-up, etc. recomandăm să nu includeți printarea de flyere din rațiuni de sustenabilitate)
 • Onorarii traineri, invitaţi;

 

Cum aplici?

Completează formularul disponibil pe sibiu.grantmanager.ro până în data de 28 noiembrie 2023, ora 12.00 pm (la prânz).

Instrucțiuni pentru a aplica la fondul Științescu Sibiu prin platforma sibiu.grantmanager.ro le poți accesa aici Instrucțiuni aplicare prin platforma sibiu.grantmanager.ro.pdfCum facem selecția proiectelor?

Selecția proiectelor va fi făcută de un juriu independent, format din experți în educație, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi persoane active din comunitatea locală.

 

Care sunt criteriile de evaluare?

Evaluarea cererilor de finanțare se va face în două etape. În prima etapă, echipa Fundației Comunitare Sibiu va evalua eligibilitatea proiectelor, pe baza următoarelor criterii:

 • aplicația a fost trimisă în termenul limită stabilit, folosind formularul disponibil pe platformă sibiu.grantmanager.ro
 • activitățile se vor desfășura în cartierele orașului Sibiu sau mediul rural și urban mic al județului (ex. Agnita, Mediaș, Cisnădie, etc.);
 • cei care propun proiectul fac parte din categoriile eligibile;
 • activitățile propuse sunt relevante pentru scopul și obiectivele programului pe termen scurt, mediu şi lung;
 • suma solicitată se încadrează în limitele precizate în prezentul Ghid de finanțare;
 • proiectul nu promovează discriminarea de orice fel, prozelitismul religios, pseudoștiința, ideile extremiste, terorismul;
 • durata de implementare a proiectului se încadrează în perioada prevăzută în Ghid;

 

Proiectele declarate eligibile în această primă etapă vor intra în a doua etapă a evaluării, care va fi făcută de comitetul de selecție pe baza unei grile de evaluare. Fiecare proiect va fi punctat pe baza următoarelor criterii:

 • inovaţie (proiectul propune idei și metode noi în predarea și învățarea disciplinelor STEAM, folosește tehnologii de ultimă generație);
 • relevanță (proiectul contribuie prin obiectivele sale la realizarea obiectivelor Fondului Științescu, detaliate în secţiunea Ce ne propunem?);
 • metodologie (activitățile sunt descrise detaliat, modul de implementare este clar prezentat, proiectul conduce la dezvoltarea abilităților pe care vrem să le dezvoltăm în rândul copiilor și tinerilor);
 • coerenţă (obiectivele, activitățile, rezultatele și bugetul sunt bine corelate);
 • eficiență (resursele financiare și umane sunt alocate rațional, bugetul este realist, detaliat și permite atingerea rezultatelor propuse).

Cum primești finanțarea?

Finanţările se vor derula pe baza unui contract semnat cu Fundația Comunitară Sibiu, care prevede drepturile și responsabilitățile ambelor părți. 

Sumele finanțărilor vor fi acordate prin transfer bancar, în contul organizației / reprezentantului grupului informal, în termen de 5 zile de la semnarea contractului. 

Raporturile contractuale se vor încheia prin aprobarea de către Fundaţia Comunitară Sibiu a raportului final (narativ şi financiar), prezentat de organizaţia / grupul informal / echipa finanţată.

 

Cine primeşte finanțarea?

 • Profesorul sau învăţătorul, în cazul finanţărilor individuale;
 • Coordonatorul echipei, ca reprezentant legal, în cazul grupurilor informale de pasionați de știință și tehnologie;
 • Organizațiile neguvernamentale;
 • Organizaţiile neguvernamentale gazdă sau un profesor coordonator în cazul echipelor de elevi de liceu.

Care este calendarul programului Științescu Sibiu 5.0?

 • Lansarea ediției a 6-a a Fondului Științescu Sibiu: 07.11.2023
 • Sesiuni consultări scriere proiecte: 07.11.2023-27.11.2023
 • Termen limită înscrieri de proiecte: marți, 28.11.2023, ora 12pm (la prânz)
 • Perioadă evaluare proiecte: 29.11.2023-05.12.2023
 • Anunțare proiecte câștigătoare: 06.12.2023
 • Contractare și finanțare: 07.12.2023-15.12.2023
 • Perioadă implementare proiecte: 15.12.2023-10.06.2024
 • Termen limită de depunere a rapoartelor către FCS: 24.06.2024
 • Organizare eveniment final – prezentare rezultate: 01.09.2024-30.09.2024

 

În perioada 7-27 noiembrie 2023, echipa FCS va organiza consultări online cu organizațiile, persoanele fizice și echipele care vor să depună aplicații în baza unei programări prealabile pe e-mail (proiecte@fundatiacomunitarasibiu.ro), la care te încurajăm să participi.

 

*Calendarul de mai sus este orientativ. Dacă apar schimbări acestea vor fi comunicate din timp.

 

Cum recomandăm să-ți promovezi proiectul?

Echipa Fundației Comunitare Sibiu va pune la dispoziția echipelor de proiect un template grafic care va fi folosit pentru comunicarea proiectelor. 

Înainte de publicarea/diseminarea materialelor, echipele trebuie să ne trimită materialele vizuale pentru feedback.

Fiecare proiect va trebui să deschidă cel puțin un canal de comunicare & promovare online – pagină de Facebook, instagram, TikTok, site, blog etc. Încurajăm membrii echipelor să implice beneficiarii cluburilor în gestionarea paginilor, dacă este posibil.

 

Ce rapoarte așteptăm după încheierea proiectului?

La sfârșitul implementării proiectului, fiecare echipă de proiect va pregăti un raport narativ și un raport financiar, care vor conține următoarele tipuri de informații:

 • raportul narativ: cum s-a desfășurat proiectul, care au fost rezultatele (cantitative şi calitative), care au fost lecțiile învățate din implementare;
 • raportul financiar: dovezi justificative (copii după documentele fiscale, centralizator cheltuieli) pentru felul în care au fost cheltuite fondurile.

Echipa FCS va organiza pentru echipele proiectelor selectate o sesiune de instruire referitoare la raportare și comunicare şi va pune la dispoziţie formulare standard pentru raportare.

 

Unde găsești informații suplimentare și noutăți despre program?

 

Vă urăm multă baftă!


Resurse inspiraționale pentru cluburile de robotică

 • CoderDojo Little Dragons Sibiu – link
 • Bumblebees CoderDojo –  link
 • Cluburi de robotică în rural la Alțâna, Nocrich și Roșia –  link
 • Cluburi de robotică înființate în 2022
   • Științescu CCC – Caragiale Code Club – link 
   • Clubul de robotică – Minți curioase – link
   • TMD Robotics – link 
   • Științescu CSEI Sibiu – link
   • Club de robotică și programare „ROBO 13”link
   • Workbotics – link

Înscrierile aplicațiilor pentru Fondul Științescu Sibiu 6.0 se pot face până în 28 noiembrie, ora 12:00 (la prânz), intrând pe platforma: https://sibiu.grantmanager.ro/