20 octombrie
Lansare înscriere proiecte pentru ediția Științescu 2017
20 octombrie - 1 decembrie
Consultări cu echipele de proiect
1 decembrie, ora 11:59 AM
Termenul limită pentru depunerea proiectelor
8 decembrie
Anunțarea proiectelor selectate
11-20 decembrie
Semnarea contractelor de finanțare
1 ianuarie – 1 septembrie 2018
Implementarea proiectelor
1 ianuarie – 1 martie 2018
Sesiuni de instruire cu echipele proiectelor selectate
15 septembrie 2018
Termenul limită pentru depunerea rapoartelor

Ce este Științescu?

Științescu este un program de finanțare pentru proiecte educaționale non-formale care încurajează pasiunea pentru științe și tehnologie a copiilor şi tinerilor între 6 şi 19 ani.

Căutăm proiecte inovatoare care să facă pasiunea voastră “contagioasă” pentru educaţia STEAM (știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică). Proiectele pe care le propuneți pot ajuta elevii să arunce o privire în viitor și să descopere ce pot să ne aducă tehnologiile moderne, să învețe cu pasiune științele exacte, dezvoltându-şi abilităţile necesare generaţiei de inovatori ai secolului XXI.

În contextul schimbărilor accelerate din domeniul tehnologiei, al evoluției inteligenței artificiale și al schimbărilor radicale care vor surveni pe piața muncii, drept rezultat al primelor, la ediția din 2017, Științescu își propune să contribuie în mod deosebit la dezvoltarea abilităților care vor fi necesare în următorii ani.

Cu ajutorul proiectelor, dorim ca tinerii și copiii să înțeleagă și să experimenteze modul în care funcționează tehnologia modernă și cum poate ea să ne ajute să îmbunătățim calitatea vieții de zi cu zi. Dorim să-i impulsionăm să treacă din rolul consumatorului pasiv, în cel cu potențial de creator și inovator.

La a treia ediție în Sibiu, Științescu pune accent pe noile tehnologii digitale specifice orașelor Smart, la dezvoltarea cărora putem contribui împreună. Orașele Smart sincronizează în mod armonios necesitățile locuitorilor legate de mediul ambiant, cu ajutorul datelor colectate prin intermediul noilor tehnologii. De la fluidizarea traficului și iluminat stradal bazate pe diverși senzori, la construirea blocurilor în modalități care permit folosirea la maxim a energiei solare, orașele Smart vin cu o paletă largă de necesități care așteaptă să fie identificate în mod corect și soluționate. Astfel, tehnologia devine o cale spre orașe mai prietenoase și mai eficiente cu cei care le trec pragul, folosind în mod mai inteligent resursele disponibile. Înțelegerea modului în care funcționează atât orașele, cât și tehnologiile, devin pietre de temelie în dezvoltarea urbei și a locuitorilor ei. Prin intermediul proiectelor de la Științescu, dorim să contribuim la formarea unor generații de cetățeni care înțeleg cum se dezvoltă orașele în mod sănătos și înțeleg că au potențialul și capacitatea de a contribui la conturarea acestora.

Fondul Științescu este implementat în Sibiu de Fundația Comunitară Sibiu (FCS), în parteneriat cu Romanian-American Foundation şi FFCR, împreună cu partenerii locali Wenglor, Visma Software, Smart Bill, Bearing Point, IQUEST, NTT Data, Gama IT, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Inspectoratul Școlar al județului Sibiu.

 

Ce oferim prin acest program de finanțare?

Fundația Comunitară Sibiu oferă granturi (finanțări nerambursabile) pentru proiecte educaționale care stimulează pasiunea pentru științe în rândul copiilor şi tinerilor între 6 şi 19 ani. Vom finanța proiecte care ajută copiii și tinerii să devină conștienți de felul în care știința explică fenomenele care pun în mișcare orașul și mediul din jurul lor și le dezvoltă abilitățile de a identifica și rezolva probleme ale orașului folosind tehnologie de ultimă generație.

În afară de finanțare, oferim celor interesați să deruleze astfel de proiecte instruire și consultanță pentru scrierea și implementarea proiectelor. Membrii echipei FCS vor oferi suport echipelor de proiect pentru comunicare, motivarea şi implicarea elevilor, psiho-pedagogie şi management de proiect, atât în faza de pregătire a proiectelor, cât și în perioada de implementare.

Partenerii locali din mediul educaţional și cultural vor pune la dispoziția proiectelor selectate spații pentru evenimente (cursuri, competiţii, expoziţii etc.).

 

Ce ne propunem?

Pe termen scurt, vrem ca inițiativele și proiectele finanțate să stârnească interesul și curiozitatea copiilor și tinerilor față de știință, să le dezvolte gândirea științifică și să producă o schimbare a modului în care aceștia se raportează la tehnologie, de la simplu consumator la creator.

Pe termen mediu, vrem să dezvoltăm la Sibiu un ecosistem de spații destinate educației (hub-uri, spații tip makerspace, cluburi, școli, biblioteci, cafenele), organizații, educatori (profesori, învățători, traineri, pasionați) și proiecte STEAM inovatoare care pot deveni exemple de bune practici pentru actualizarea educației de masă.

Pe termen lung, vrem să generăm o schimbare sistemică în România în ceea ce privește dezvoltarea educației STEAM, pregătind generațiile următoare pentru provocările celei de-a patra revoluții industriale.

 

Ce abilități dorim să dezvoltăm?

Vrem să contribuim la formarea copiilor şi tinerilor pentru viitor. În acest spirit, ne dorim ca proiectele propuse spre finanțare să le cultive:

 • Curiozitatea și imaginația
 • Gândirea critică și capacitatea de rezolvare a problemelor complexe
 • Colaborarea în rețele și leadership prin influență
 • Adaptabilitatea, flexibilitatea cognitivă
 • Atitudine proactivă, spirit de inițiativă și antreprenoriat
 • Comunicarea eficientă – scrisă și orală
 • Accesarea și analiza informației

 

Ce categorii de proiecte finanțăm?

 • Proiecte care familiarizează copiii cu tehnologii de ultimă generație cum ar fi Internet of Things (IoT), Arduino, RaspberryPi, Inteligență Artificială (AI), aplicații mobile (smartphone, tablete etc.), realitate augmentată și virtuală, senzori, drone, limbaje de programare moderne etc.;
 • Proiecte educaționale bazate pe conceptul Smart City (Smart Mobility, Smart Buildings, Smart Homes, Smart Citizens);
 • Proiecte educaționale care includ activități de tipul “do-it-yourself” în domenii cum ar fi electronică, robotică, printare 3D, și activități legate de meșteșuguri și arte;
 • Aplicații practice și experimente inedite care ilustrează conceptele teoretice din știință;
 • Spații educaționale (hub-uri, spații tip makerspace, cluburi etc.);
 • Înființarea de grupuri de inițiativă, de organizații noi (ONG) sau dezvoltarea capacității grupurilor și/sau organizațiilor existente, în domeniul educației STEAM;
 • Evenimente care promovează educația pentru științe și tehnologie (târguri de știință și/sau tehnologie, expoziții, tabere, competiții).

 

Vom finanţa proiecte care promovează:

 • Inovarea și creativitatea
 • Implicarea activă a elevilor
 • Interdisciplinaritatea
 • Motivația intrinsecă
 • Colaborarea și spiritul de echipă
 • Dezvoltarea de abilități, mai degrabă decât transmiterea de informații

 

Nu încurajăm proiectele care promovează discriminarea de orice fel și care îngrădesc sau limitează accesul elevilor la învățarea prin experimentare și nu finanțăm proiecte cu caracter comercial.

 

Ce buget avem?

Bugetul total al programului Științescu este de 120.000 (o sută douăzeci de mii) de lei, care va fi împărțit după cum urmează:

 • Concurs de proiecte pe bază de aplicații – 70.000 lei, pe 2 categorii:
  • Proiecte mici: 1.000-6.000 lei (proiecte implementate de elevi de liceu);
  • Proiecte medii: 6.001-14.000 lei;
 • Finanțare proiecte de infrastructură în domeniul STEAM – 50.000 lei:
  • Rețeaua de școli de programare CoderDojo;
  • Proiect de dezvoltare organizațională pentru Științescu Hub.

 

Cine poate aplica?

 • Echipe de pasionați de știință și tehnologie (ingineri, programatori, freelanceri, muzeografi, );
 • Organizații neguvernamentale;
 • Echipe de elevi de liceu;
 • Echipe de studenți;
 • Profesori și învățători (individual sau în echipă);
 • Echipe mixte (oricare din categoriile de mai sus).

 

Fiecare aplicant poate depune mai multe proiecte, însă va primi finanțare pentru un singur proiect.

Beneficiarii programului trebuie să fie localizaţi în judeţul Sibiu, iar aplicanții pot proveni și din alte localități.

 

Ce tipuri de cheltuieli acoperim?

Pentru buna derulare a proiectelor selectate pot fi acoperite cheltuieli precum:

 • Achiziții de echipamente, tehnologii și materiale didactice;
 • Achiziţii de licenţe software şi servicii educaţionale online;
 • Consumabile (hârtie pentru imprimantă și flipchart, toner, dosare etc.);
 • Multiplicare și distribuție de materiale educaționale tipărite;
 • Producţie de materiale didactice (inclusiv materiale online, dezvoltare software, animaţii si materiale video);
 • Cheltuieli de coordonare & management de proiect – nu mai mult de 15% din bugetul total;
 • Cheltuieli de cazare, transport / combustibil, masă;
 • Cheltuieli legate de evenimente (închiriere spaţii, echipamente etc.);
 • Onorarii traineri, invitaţi;
 • Cheltuieli de comunicare și promovare (design și multiplicare pentru materiale tipărite, dezvoltare și actualizare de site, blog etc.).

 

Cheltuielile pentru achiziția de echipamente, tehnologii şi materiale didactice pentru dotarea laboratoarelor, bibliotecilor sau a altor spaţii educaţionale sunt eligibile numai dacă proiectul include o componentă principală educațională bazată pe implicarea activă a elevilor.

 

Cum aplici?

Completezi formularul disponibil pe site-ul programului, până la data de 01 decembrie 2017, ora 11.59 AM.

 

Cum facem selecția proiectelor?

Selecția proiectelor din concurs va fi făcută de un juriu independent format din experți în educație, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi persoane active din comunitatea locală.

 

Care sunt criteriile de evaluare?

Evaluarea cererilor de finanțare se va face în două etape. În prima etapă, echipa Fundației Comunitare Sibiu va evalua eligibilitatea proiectelor, pe baza următoarelor criterii:

 • aplicația a fost trimisă în termenul limită stabilit, folosind formularul disponibil pe site-ul programului;
 • cei care propun proiectul fac parte din categoriile eligibile;
 • activitățile propuse sunt relevante pentru scopul și obiectivele programului pe termen scurt, mediu şi lung;
 • suma solicitată se încadrează în limitele precizate în prezentul Ghid de finanțare;
 • durata de implementare a proiectului se încadrează în perioada prevăzută în Ghid.

 

Proiectele declarate eligibile în această primă etapă vor intra în a doua etapă a evaluării, care va fi făcută de comitetul de selecție, pe baza unei grile de evaluare. Fiecare proiect va fi punctat pe baza următoarelor criterii:

 • inovaţie (proiectul propune idei și metode noi în predarea și învățarea disciplinelor STEAM, folosește tehnologii de ultimă generație);
 • relevanță (proiectul contribuie prin obiectivele sale la realizarea obiectivelor Fondului Științescu, detaliate în secţiunea “Ce ne propunem?” din prezentul Ghid);
 • metodologie (activitățile sunt descrise detaliat, modul de implementare este clar prezentat, proiectul conduce la formarea abilităților pe care vrem sa le dezvoltăm în rândul copiilor și tinerilor);
 • coerenţă (obiectivele, activitățile, rezultatele și bugetul sunt bine corelate);
 • eficiență (resursele financiare și umane sunt alocate rațional, bugetul este realist, detaliat și permite atingerea rezultatelor propuse).

 

Cum primești finanțarea?

Finanţarea va fi alocată pe baza unui contract semnat cu Fundația Comunitară Sibiu, care prevede drepturile și responsabilitățile ambelor părți.

Pentru proiectele care solicită finanţare de cel mult 10.000 lei, sumele vor fi acordate prin transfer bancar, în contul organizaţiei / reprezentantului grupului informal, în termen de maxim 5 zile de la semnarea contractului.

Pentru proiectele care solicită finanţare de peste 10.000 de lei, aceasta se va acorda în două tranșe, în funcţie de activităţi şi de calendarul de implementare:

 • la începutul proiectului, prin transfer bancar, în termen de maxim 5 zile de la semnarea contractului;
 • după prezentarea unui raport succint de activitate, care să includă rezultatele primei perioade de realizare a proiectului şi felul în care a fost cheltuită prima tranşă de finanţare.

 

În ambele cazuri, raporturile contractuale se vor încheia prin aprobarea de către Fundaţia Comunitară Sibiu a raportului final (narativ şi financiar), prezentat de echipa / organizaţia finanţată.

 

Cine primeşte finanțarea?

 • Coordonatorul echipei, ca reprezentant, în cazul grupurilor informale de pasionați de știință și tehnologie;
 • Organizațiile neguvernamentale;
 • Profesorul sau învăţătorul, în cazul finanţărilor individuale;
 • Organizaţiile neguvernamentale gazdă sau un profesor coordonator în cazul echipelor de elevi de liceu;

Care este calendarul programului Științescu în Sibiu?

 • Lansare sesiune depunere proiecte: 20 octombrie 2017;
 • Eveniment prezentare Fondul Științescu și aplicarea tehnologiilor SmartCity în educație: 07 noiembrie 2017;
 • Termenul limită pentru depunerea proiectelor: 01 decembrie 2017, ora 11.59 AM;
 • Selecția proiectelor: 01 – 7 decembrie 2017;
 • Anunțarea proiectelor selectate: 8 decembrie 2017;
 • Semnarea contractelor de finanțare: 11-20 decembrie 2017;
 • Sesiuni de instruire cu echipele proiectelor selectate: 1 ianuarie 2018– 1 martie 2018*;
 • Implementarea proiectelor: 1 ianuarie 2018 – 1 septembrie 2018;
 • Termenul limită maxim pentru depunerea rapoartelor (pentru proiectele care desfășoară activități peste vară): 15 septembrie 2018.

 

În perioada dintre data lansării acestei ediții a Fondului Științescu și termenul limită pentru depunerea proiectelor (respectiv 20 octombrie 2017 – 01 decembrie 2017), echipa FCS va organiza consultări cu organizațiile, persoanele fizice și echipele care vor să depună aplicații, la care vă încurajăm să participați, în baza unei programări prealabile pe e-mail (ana.bugneriu@fundatiacomunitarasibiu.ro).

* După selecţia proiectelor, vom organiza pentru cei care au câștigat finanțările o serie de întâlniri aplicate despre managementul de proiect, pedagogie, comunicare şi raportare (în perioada 1 ianuarie 2018– 1 martie 2018).

Pe tot parcursul implementării proiectelor, mentorii programului vor oferi suport echipelor de proiect.

 

Cum recomandăm să-ți promovezi proiectul?

Echipa Fundației Comunitare Sibiu va pune la dispoziția echipelor de proiect un template grafic care va fi folosit pentru orice materiale tipărite și comunicate de presă care vor fi create și distribuite în cadrul proiectelor. Template-ul va include sigla programului, a Fundației Comunitare Sibiu și a finanțatorilor și va conține textul “Proiect finanțat prin Fondul Științescu.”

Fiecare echipă de proiect va trebui să deschidă cel puțin un canal de comunicare și promovare online – pagină Facebook, site și/sau blog. Echipa Fundației Comunitare Sibiu va organiza o sesiune de instruire specială, dedicată comunicării și promovării proiectelor selectate.

 

Ce rapoarte așteptăm după încheierea proiectului?

La sfârșitul implementării proiectului, fiecare echipă de proiect va pregăti un raport narativ și un raport financiar, care vor conține următoarele tipuri de informații:

 • raportul narativ: cum s-a desfășurat proiectul, care au fost rezultatele (cantitative şi calitative), care au fost lecțiile învățate din implementare;
 • raportul financiar: dovezi justificative (copii după documentele fiscale, centralizator cheltuieli) pentru felul în care au fost cheltuite fondurile.

 

În cazul proiectelor care cer finanţare care depăşeşte 10.000 lei, vor fi necesare şi raportări intermediare similare, după cheltuirea primei tranşe de finanţare.

Echipa FCS va pune la dispoziţia echipelor formulare standard pentru raportare.

 

Unde găsești informații suplimentare și noutăți despre program?

 

Vă urăm multă baftă!

Termenul limită de trimitere a aplicațiilor pentru “Fondul Științescu Sibiu 3.0” este de 1 decembrie 2017, ora 11:59 AM.

Pentru redactarea proiectului vă recomandăm să descărcați formularul în format Microsoft Word (click aici) și atunci când ați ajuns la varianta finală să trimiteți aplicația folosind formularul de mai jos (copy-paste).