DATE DE CONTACT
FUNDAȚIA COMUNITARĂ SIBIU
Str. Constantin Noica, nr. 57, ap. 3
Cod poștal: 550169
CIF: 30885877
Cont: RO72RNCB0227130116020001
deschis la BCR Sibiu
http://fundatiacomunitarasibiu.ro/
office@fundatiacomunitarasibiu.ro
RESPONSABILI PROIECT
FONDUL ȘTIINȚESCU SIBIU
Ciprian Ciocan
Director executiv Fundația Comunitară Sibiu
Ana Maria Bugneriu
Manager program
Lucia Sevestrean
Manager de granturi
LASĂ-NE UN MESAJ