Ghidul aplicantului
March 23, 2017

Ce este Științescu?

Ești pasionat de științele exacte? Vrei să le transmiți și altora pasiunea ta și să le arătaţi cum pot să învețe cu plăcere? Îți oferim ocazia să stârnești curiozitatea pentru științe printr-un proiect educațional finanțat de Fundația Comunitară Sibiu, prin Fondul Științescu.

Științescu este un program de finanțare pentru proiecte educaționale care încurajează pasiunea pentru științe și tehnologie a copiilor şi tinerilor cu vârste între 6 şi 19 ani. 

Căutăm proiecte creative, inovative și care să facă pasiunea contagioasă pentru educaţia STEAM (știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică). Proiectele pe care le propui pot ajuta copiii și tinerii să descopere miracolele naturii, să arunce o privire în viitor, să înțeleagă ce au însemnat descoperirile științifice pentru omenire și ce pot să ne aducă tehnologiile moderne, să învețe cu pasiune științele exacte, dezvoltându-şi abilităţile necesare generaţiei de inovatori ai secolului XXI.

La această ediție, Științescu finanțează proiecte desfășurate în aer liber / natură și / sau spații deschise, unde copiii să poată să se bucure în siguranță de activitățile de explorare, descoperire și învățare. Astfel, în anul acesta programul devine Științescu Outdoor. Ne dorim ca prin intermediul proiectelor în aer liber copiii să poată recupera cel puțin într-o măsură interacțiunile și bucuriile pe care le-au pierdut odată cu mutarea școlii în mediul online, în timpul pandemiei, și să învețe în deplină siguranță și într-un mod care să le stimuleze plăcerea de a descoperi lucruri noi.

Fondul Științescu 4.2 este implementat în Sibiu de Fundația Comunitară Sibiu (FCS), în parteneriat cu Romanian-American Foundation şi FFCR, împreună cu partenerii locali Visma Software, wenglor Romania, Keep Calling, Bearing Point, Continental Automotive Systems Sibiu, NTT Data, Gama IT, AT Arena 4.0, precum și donatori individuali.

 

Ce oferim prin acest program de finanțare?

Fundația Comunitară Sibiu oferă granturi (finanțări nerambursabile) către asociații/organizații, grupuri informale alcătuite din profesori, părinți, elevi de liceu, studenți și/sau specialiști din domeniile STEAM, care doresc să implementeze proiecte educaționale ce stimulează pasiunea pentru științe în rândul copiilor şi tinerilor cu vârste între 6 şi 19 ani. 

În afară de finanțare, oferim celor interesați să deruleze astfel de proiecte instruire și consultanță online pentru scrierea și implementarea proiectelor. 

 

Ce ne propunem?

Pe termen scurt, vrem ca inițiativele și proiectele finanțate să arate că științele sunt interesante și incitante, că reprezintă o lume fascinantă, care merită să fie prezentată cu pasiune și descoperită cu entuziasm de către copii şi tineri.

Pe termen mediu, vrem ca proiectele pe care le finanțăm să-i ajute pe elevi să înțeleagă utilitatea științelor în viața de zi cu zi și să le arate că învățarea acestora le va fi de folos pentru alegerea unei cariere în domeniul STEAM. 

Pe termen lung, vrem să generăm cu ajutorul Fondului Științescu o schimbare sistemică în România în ceea ce privește dezvoltarea educației STEAM, în acord cu abilităţile şi cunoştinţele necesare următoarei generaţii de inovatori. Sibiul poate deveni astfel un centru al inovaţiei în educaţia pentru ştiinţe.

 

Ce abilități dorim să dezvoltăm?

Vrem să contribuim la formarea copiilor şi tinerilor pentru viitor. În acest spirit, ne dorim ca proiectele propuse spre finanțare să le cultive:

 • Curiozitatea și imaginația
 • Gândirea critică și rezolvarea problemelor complexe
 • Colaborarea în rețele și leadership prin influență
 • Flexibilitatea cognitivă și adaptabilitatea
 • Atitudine proactivă, spiritul de inițiativă și antreprenoriat
 • Comunicarea eficientă – scrisă și orală
 • Accesarea și analiza informației

 

Ce categorii de proiecte finanțăm?

Ne dorim să primim și să selectăm proiecte din următoarele categorii (lista este orientativă și ilustrativă), desfășurate în aer liber / natură și / sau spații deschise:

 • Evenimente care promovează educația pentru științe și tehnologie (expediții, drumeții și activități în natură, ateliere în spații deschise) 
 • Programe educaționale non-formale (peer learning, schimburi de experiență)
 • Proiecte educaționale care includ activități de tipul “do-it-yourself” în domenii cum ar fi electronică, robotică, printare 3D și activități legate de meșteșuguri și arte
 • Activități din domeniul ecologiei și a protecției mediului
 • Aplicații practice și experimente inedite care ilustrează conceptele teoretice din știință.

 

Vom finanţa proiecte care promovează:

 • Inovarea și creativitatea
 • Implicarea activă a copiilor și tinerilor
 • Interdisciplinaritatea
 • Motivația intrinsecă
 • Colaborarea și spiritul de echipă
 • Dezvoltarea de abilități, mai degrabă decât transmiterea de informații

 

Nu încurajăm proiectele care promovează discriminarea de orice fel și care îngrădesc sau limitează accesul elevilor/tinerilor la învățarea prin experimentare și nu finanțăm proiecte cu caracter comercial.

 

Ce buget avem?

Bugetul total al programului Științescu este de 74.094 de lei. Valoarea maximă a unei finanțări poate fi de 14.000 lei.

 

Cine poate aplica?

 • Organizații neguvernamentale, inclusiv asociații de părinți și absolvenți;
 • Echipe de pasionați de știință și tehnologie din medii profesionale diverse (biologi, muzeografi, ingineri, programatori, freelanceri etc.);
 • Profesori și învățători (individual sau în echipă);
 • Echipe de elevi de liceu
 • Echipe de studenți
 • Echipe mixte (orice din categoriile de mai sus);

 

Fiecare aplicant poate depune mai multe proiecte, însă va primi finanțare pentru un singur proiect.
Beneficiarii programului trebuie să fie localizaţi în judeţul Sibiu, aplicanții pot proveni și din alte localități.

 

Ce tipuri de cheltuieli acoperim?

Pentru buna derulare a proiectelor selectate pot fi acoperite cheltuieli precum:

 • Cheltuieli de cazare, transport / combustibil, masă;
 • Cheltuieli legate de ateliere /  excursii / evenimente (închiriere de spaţii, echipamente etc.);
 • Achiziții de echipamente, tehnologii și materiale didactice;
 • Achiziţii de licenţe software şi servicii educaţionale online;
 • Consumabile (hârtie pentru imprimantă și flipchart, toner, dosare etc.);
 • Multiplicare și distribuție de materiale educaționale tipărite;
 • Producţie de materiale didactice (inclusiv materiale online, dezvoltare software, animaţii si materiale video);
 • Cheltuieli de coordonare și management de proiect – nu mai mult de 15% din bugetul total;
 • Onorarii traineri, invitaţi;
 • Cheltuieli de comunicare și promovare (design și multiplicare pentru materiale tipărite, dezvoltare și actualizare de site, blog etc.).

 

Cum aplici?

Completează formularul disponibil pe site-ul programului, până în data de 7 iunie 2021, ora 23.59

 

Cum facem selecția proiectelor?

Selecția proiectelor va fi făcută de un juriu independent, format din experți în educație, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi persoane active din comunitatea locală.

 

Care sunt criteriile de evaluare?

Evaluarea cererilor de finanțare se va face în două etape. În prima etapă, echipa Fundației Comunitare Sibiu va evalua eligibilitatea proiectelor, pe baza următoarelor criterii:

 • aplicația a fost trimisă în termenul limită stabilit, folosind formularul disponibil pe site-ul programului;
 • activitățile se vor desfășura în aer liber / natură și / sau spații deschise;
 • cei care propun proiectul fac parte din categoriile eligibile;
 • activitățile propuse sunt relevante pentru scopul și obiectivele programului pe termen scurt, mediu şi lung;
 • suma solicitată se încadrează în limitele precizate în prezentul Ghid de finanțare;
 • proiectul nu promovează discriminarea de orice fel, prozelitismul religios, pseudoștiința, ideile extremiste, terorismul;
 • durata de implementare a proiectului se încadrează în perioada prevăzută în Ghid;
 • proiectul conține măsuri care asigură tuturor participanților siguranța participării la proiect conform cu normele în vigoare adaptate contextului epidemiologic.

 

Proiectele declarate eligibile în această primă etapă vor intra în a doua etapă a evaluării, care va fi făcută de comitetul de selecție pe baza unei grile de evaluare. Fiecare proiect va fi punctat pe baza următoarelor criterii:

 • inovaţie (proiectul propune idei și metode noi în predarea și învățarea disciplinelor STEAM, folosește tehnologii de ultimă generație);
 • relevanță (proiectul contribuie prin obiectivele sale la realizarea obiectivelor Fondului Științescu, detaliate în secţiunea “Ce ne propunem?”);
 • metodologie (activitățile sunt descrise detaliat și adaptate să se desfășoare în aer liber/ natură și/sau spații deschise, modul de implementare este clar prezentat, proiectul conduce la dezvoltarea abilităților pe care vrem să le dezvoltăm în rândul copiilor și tinerilor);
 • coerenţă (obiectivele, activitățile, rezultatele și bugetul sunt bine corelate);
 • eficiență (resursele financiare și umane sunt alocate rațional, bugetul este realist, detaliat și permite atingerea rezultatelor propuse).

 

Cum primești finanțarea?

Finanţările se vor derula pe baza unui contract semnat cu Fundația Comunitară Sibiu, care prevede drepturile și responsabilitățile ambelor părți. 

Sumele finanțărilor vor fi acordate prin transfer bancar, în contul organizației / reprezentantului grupului informal, în termen de 5 zile de la semnarea contractului. 

Raporturile contractuale se vor încheia prin aprobarea de către Fundaţia Comunitară Sibiu a raportului final (narativ şi financiar), prezentat de organizaţia / grupul informal / echipa finanţată.

 

Cine primeşte finanțarea?

 • Profesorul sau învăţătorul, în cazul finanţărilor individuale;
 • Coordonatorul echipei, ca reprezentant legal, în cazul grupurilor informale de pasionați de știință și tehnologie;
 • Organizațiile neguvernamentale;
 • Organizaţiile neguvernamentale gazdă sau un profesor coordonator în cazul echipelor de elevi de liceu. 

 

Care este calendarul programului Științescu Sibiu 4.2?

 • Lansare sesiune depunere proiecte: 14 mai
 • Consultări online cu echipele de proiect: 17-28 mai 
 • Termenul limită pentru depunerea proiectelor:  07 iunie, ora 23:59
 • Selecția proiectelor: 11 iunie
 • Anunțarea proiectelor selectate: 11 iunie
 • Semnarea contractelor de finanțare și plata acestora: 14 – 18 iunie
 • Sesiune online de instruire cu echipele proiectelor selectate: 21 iunie 
 • Implementarea proiectelor: 21 iunie – 1 septembrie 
 • Termenul limită maxim pentru depunerea rapoartelor: 24 septembrie

 

În perioada dintre data lansării acestei ediții a Fondului Științescu și termenul limită pentru depunerea proiectelor (respectiv 17-28 mai), echipa FCS va organiza consultări online cu organizațiile, persoanele fizice și echipele care vor să depună aplicații în baza unei programări prealabile pe e-mail (gabriela.cuzepan@fundatiacomunitarasibiu.ro), la care te încurajăm să participi.

 

*Calendarul de mai sus este orientativ. Dacă apar schimbări acestea vor fi comunicate din timp.

 

Cum recomandăm să-ți promovezi proiectul?

Echipa Fundației Comunitare Sibiu va pune la dispoziția echipelor de proiect un template grafic care va fi folosit pentru orice materiale tipărite și comunicate de presă care vor fi create și distribuite în cadrul proiectelor. Template-ul va include sigla programului, a Fundației Comunitare și a finanțatorilor și va conține textul “Proiect finanțat prin Fondul Științescu.”

Fiecare proiect va trebui să deschidă cel puțin un canal de comunicare și promovare online – pagină Facebook, instagram, site, blog etc. În cadrul sesiunii de instruire va exista secțiune dedicată comunicării și promovării proiectelor selectate.

 

Ce rapoarte așteptăm după încheierea proiectului?

La sfârșitul implementării proiectului, fiecare echipă de proiect va pregăti un raport narativ și un raport financiar, care vor conține următoarele tipuri de informații:

 • raportul narativ: cum s-a desfășurat proiectul, care au fost rezultatele (cantitative şi calitative), care au fost lecțiile învățate din implementare;
 • raportul financiar: dovezi justificative (copii după documentele fiscale, centralizator cheltuieli) pentru felul în care au fost cheltuite fondurile.

 

Echipa FCS va organiza pentru echipele proiectelor selectate o sesiune online de instruire referitoare la raportare și comunicare şi vor fi puse la dispoziţie formulare standard pentru raportare.

 

Unde găsești informații suplimentare și noutăți despre program?

 

Vă urăm multă baftă!


Idei inspirație pentru proiecte Științescu Outdoor 4.2

 

Grădinile viitorului în spațiul urban

Grădinile viitorului, adaptate spațiului urban, precum grădinile verticale pot reprezenta o sursă de inspirație pentru proiecte STEAM prin care copiii să se familiarizeze cu noțiunile principale pe subiecte precum sisteme și culturi hidroponice, sisteme de irigat și reciclare creativă, construindu-le chiar cu propriile mâini. Un astfel de proiect a fost finanțat prin Științescu în anul 2015, iar aici puteți descoperii mai multe detalii despre acesta care v-ar putea inspira.

Link detalii.

 

Științescu cercetează mediul urban

Sub coordonarea profesorilor, echipe de câte 5-6 elevi din cadrul Liceul Greco Catolic „Iuliu Maniu” din Oradea au lucrat pe 8 teme de investigare a mediului urban (ex: confort termic, viteza vântului, poluarea fonică, etc). Prin acest proiect elevii au avut ocazia să vizualizeze şi să analizeze în mediul urban fenomene fizice, chimice, biologice şi ecologice studiate doar din punct de vedere teoretic sau doar în laborator. Elevii au efectuat măsurători cu aparatură de ultimă generaţie pe raza oraşului Oradea, care a asigurat baza de date pentru a fi prelucrate în cadrul cercului de ştiinte din liceu.

Link detalii.

 

Peța în eprubetă

Timp de 3 luni, mentorii proiectului împreună cu peste 137 de elevi de gimanziu de la Liceul Teoretic “Onisifor Ghibu”, Bihor și Școala Gimnazială ,,Floare de Lotus” Sânmartin au monitorizat și au ,,diagnosticat” ecosistemul pârâului Peța. Miza activităților a fost: încurajarea pasiunii pentru științe și tehnologie în rândul elevilor, dezvoltarea spiritului investigativ – științific, a creativității, a capacității de a lucra metodic, în echipă, de a problematiza, a aborda ecologic și interdisciplinar situații apărute în lumea complexă a naturii, de a se implica activ, eco-civic, în problemele comunității, acționând responsabil.

Link detalii.

 

Do Astronomy Yourself!

Un proiect finanțat prin Științescu Timișoara, care a constat în facilitarea atelierele de inginerie astronomică în cadrul cărora s-au realizat machete ale unor instrumente astronomice și s-a asamblat un telescop astronomic performant. Copii de toate vârstele și din toate mediile sociale s-au putut astfel bucura de bolta înstelată, iar reacțiile lor, când au privit prin lentilele puse într-un tub de PVC sau asamblând un telescop mai înalt decât ei înșiși au fost încurajatoare pentru inițiatori în a continua lucrul cu copiii. Toate aceste activități se pot realiza și outdoor.

Link detalii.

 

Afară/Înăuntru

La Muzeul ASTRA din Sibiu copiii pot utiliza modele ale instalațiilor hidraulice tradiționale utilizate în industria casnică tradițională. Parcurgând drumul firului de lână de la oaie la straie copiii vor înțelege și experimenta operațiunile executate de țăranii români în cadrul proceselor de prelucrare a lânii.

Link detalii.

 

Geosera

Timp de un semestru, grupuri de elevi de la Școala Gimnazială „Szacsvay Imre” din Oradea au învățat tainele științelor exacte cu ajutorul unui laborator viu, creat chiar în curtea școlii. Proiectul ,,Geosera” a avut la bază ideea amenajării unei grădini educaționale chiar în curtea şcolii şi care să fie utilizată ca mijloc de cunoaştere și cercetare interdisciplinară a fenomenelor naturii, prin activităţi practice de geografie-biologie.

Link detalii.

 

Mini ecosistem – Laborator în aer liber

Laboratorul în aer liber este modul prin care elevii de la Școala din Sîmbăta au aflat despre transformările naturii, au analizat etapele de dezvoltare ale plantelor și importanța acestora pentru organism și mediu, dar „mai ales” copiii au avut ocazia să descopere bucuria lucrului făcut de propria mână. Datorită diversității de plante și a noilor activități desfășurate, elevii şi-au format deprinderi şi abilităţi practice, iar prin metoda observației și a experimentului şi-au consolidat informațiile suplimentare dobândite în cadrul orelor de biologie, chimie, ştiinţe ale naturii sau educaţie tehnologică.

Link detalii.

 

Cunoaște natura din jurul tău

Este un proiect prin care natura din apropierea noastră e descoperită, respectiv din Parcul Sub Arini locul natural cel mai apropiat de locuitorii orașului Sibiu, în care atât cei mici cât și adulții pot lua contact cu natura învățând să recunoască și să aprecieze speciile de floră și faună care trăiesc în parc prin intermediul tururilor ghidate organizare și a panourilor informative amplasate în parc. Proiectul a fost cofinanțat prin intermediul Maratonului Internațional Sibiu în anul 2019 și 2020.

Detalii aici și aici.

 

Yabba Dabba Doo

Proiectul și-a propus introducerea copiilor în lumea vehiculelor pe patru roți și familiarizarea elevilor cu utilizarea anumitor tehnici de lucru. Echipa de proiect, de la Școala „Valea Lupului” din Iași, și-a dorit să implice echipe formate dintr-un copil și un adult care să construiască împreună un cart după modelul propus, cu același tip de materiale, organizând o cursă în cadrul căreia echipele să se întreacă cu carturile construite de ei.

Link detalii.

 

Știința pe teren

Proiectul propus de Școala Gimnazială „Ioanid Romanescu” din Voinești a urmărit să formeze deprinderile de experimentare în domeniul ştiinţelor şi să dezvolte competenţele civice ale elevilor prin realizarea unei cercetări privind calitatea apei şi a solului din comuna Voineşti, județul Iaşi. În cadrul activității au fost selectați să lucreze elevi din clasele a VI-a și a VII-a, pasionați de aspectele practice, experimentale ale fizicii și chimiei, interesați să identifice și să rezolve probleme ale comunității în care trăiesc. Problema apei potabile se dovedește a fi de mare interes și actualitate, iar copiii doresc să trăiască și să se dezvolte într-un mediu cât mai sănătos!

Link detalii.

Formular inscriere