PROIECTUL INTERDISCIPLINAR MATE-BIO-FIZICĂ „AUREL VLAICU”
June 11, 2015

Proiectul a fost conceput sub forma unui opțional interdisciplinar care a invitat elevii să participe la aventura cunoaşterii şi înţelegerea ştiinţifică a proceselor vieţii. În acest context, echipa a realizat un curriculum interdisciplinar centrat pe competenţe care să permită elevilor să participe activ la observaţii, să efectueze analize, să realizeze sinteze şi să ajungă la noţiuni ştiinţifice. Focusul a fost astfel pus pe dezvoltarea spiritului de observaţie, iar noţiunile asimilate duc la formarea deprinderii de a raţiona și dezvoltarea gândirii ştiinţifice.

Structură seminarii de laborator:

– Sesiuni teoretice în cadrul cărora elevii și-au dezvoltat competențe cheie la biologie, fizică şi chimie; dezvoltarea capacităţilor de investigare, observare, asimilare şi utilizare a cunoştinţelor

– Sesiuni practice de laborator: achiziționarea materialelor didactice, sticlăriei de laborator și reactivilor, derularea experimentelor de fizică, chimie, biologie și formarea abilităţilor motrice, practice, de lucru cu aparatura specifică ştiinţelor.


Beneficiari: 199 de copii cu vârsta cuprinsă între 12-14 ani

Echipa: Prof. dr. Gabriel Octavian NEGREA (gabriel.negrea@gmail.com)

Nicolae SUCIU (prof. matematică)

Web: http://www.cngl.eu/proiectul-%E2%80%9Eaurel-vlaicu%E2%80%9D-131/

Finanțare: 12.500  lei

Activități derulate în perioada: mai – septembrie 2015

CARE SUNT REZULTATELE EDIŢIEI PILOT ŞTIINŢESCU SIBIU?
SCI-FUN (ȘTIINȚESCU JR.)