Ghidul Aplicantului

Ce este Științescu?

Ești pasionat de științele exacte? Vrei să le transmiți și altora pasiunea și să le arăţi cum pot să învețe cu plăcere? Îți oferim ocazia să stârnești curiozitatea pentru științe printr-un proiect educațional finanțat de Fundația Comunitară Sibiu prin programul de finanțare Științescu.

Științescu este un program de finanțare pentru proiecte educaționale care încurajează pasiunea pentru științe și tehnologie a copiilor şi tinerilor între 6 şi 19 ani implementat în Sibiu de Fundația Comunitară Sibiu (FCS), alături de Romanian-American Foundation şi partenerii locali Visma Software, ITNT, Bearing Point, United Way,  EBS, ProLanguage, Universitatea Lucian Blaga Sibiu, Inspectoratul Școlar la județului Sibiu, Librăria Habitus.

Căutăm proiecte creative, inovative și care să facă pasiunea voastră “contagioasă” pentru educaţia STEAM (știință, tehnologie, inginerie, artă și matematică). Proiectele pe care le propuneți pot ajuta elevii să descopere miracolele naturii, să arunce o privire în viitor, să înțeleagă ce au însemnat descoperirile științifice pentru omenire și ce pot să ne aducă tehnologiile moderne, să învețe cu pasiune științele exacte, dezvoltându-şi abilităţile necesare generaţiei de inovatori ai secolului XXI.

Programul are o secțiune distinctă, destinată proiectelor propuse şi implementate de elevii de liceu - Științescu Jr. – care are un ghid de finanțare propriu.

 

Ce oferim prin acest program de finanțare?

Fundația Comunitară Sibiu oferă granturi (finanțări nerambursabile) pentru proiecte educaționale care stimulează pasiunea pentru științe în rândul copiilor şi tinerilor între 6 şi 19 ani. În afară de finanțare, oferim celor interesați să deruleze astfel de proiecte instruire și consultanță pentru scrierea și implementarea proiectelor. Membrii echipei FCS, alături de un grup de mentori din mediul de afaceri, din mediul școlar și cel academic, vor oferi suport echipelor de proiect pentru comunicare, motivarea şi implicarea elevilor, psihologie, pedagogie şi management de proiect. Mentorii vor oferi voluntar consiliere atât în faza de pregătire a proiectelor, cât și în perioada de implementare.

Partenerii locali din mediul educaţional și cultural vor pune la dispoziția proiectelor selectate spații pentru evenimente (cursuri, competiţii, expoziţii, etc.)

 

Ce ne propunem?

Pe termen scurt, vrem ca inițiativele și proiectele finanțate să arate că științele sunt interesante și incitante, că reprezintă o lume fascinantă care merită să fie prezentată cu pasiune și descoperită cu entuziasm de către copii şi tineri, atât în cadrul școlii, cât și în afara acesteia.

Pe termen mediu, vrem ca proiectele pe care le finanțăm să-i ajute pe elevi să înțeleagă utilitatea științelor în viața de zi cu zi și să le arate că  învățarea științelor le va fi de folos pentru alegerea unei cariere în domeniul STEAM. O evaluare făcută în 2010 de Asociația Americană a Colegiilor și Universităților Americane de Stat estima că meseriile bazate pe educația în domeniile STEAM aveau un potențial de creștere de 47% în următorii cinci ani, cu 500% mai mult decât media altor domenii profesionale.

Pe termen lung, vrem să generăm cu ajutorul Fondului Științescu o schimbare sistemică în România în ceea ce privește dezvoltarea educației STEAM, în acord cu abilităţile şi cunoştinţele necesare următoarei generaţii de inovatori. Sibiul poate deveni astfel un centru al inovaţiei în educaţia pentru ştiinţe.

 

Ce abilități dorim să dezvoltăm?

Vrem să contribuim la formarea copiilor şi tinerilor pentru viitor. În acest spirit, ne dorim ca proiectele propuse spre finanțare să le cultive:

 • Gândirea critică și rezolvarea problemelor
 • Colaborarea în rețele și leadership prin influență
 • Flexibilitatea și adaptabilitatea
 • Spiritul de inițiativă și antreprenoriatul
 • Comunicarea eficientă scrisă și orală
 • Accesarea și analiza informației
 • Curiozitatea și imaginația

 

Ce categorii de proiecte finanțăm?

Pe baza consultărilor preliminare cu mai multe categorii de posibili participanți, ne așteptăm să primim și să selectăm proiecte din următoarele categorii (lista este orientativă și ilustrativă):

 • Programe educaționale non-formale (peer learning, schimburi de experiență)
 • Evenimente care promovează educația pentru științe și tehnologie (târguri, expoziții, tabere, competiții pentru elevi)
 • Proiecte educaționale care includ activități de tipul "do-it-yourself" în domenii cum ar fi electronică, robotică, printare 3D, și activități legate de meșteșuguri și arte
 • Planuri de lecţii, aplicații practice, experimente, materiale didactice și metode educaţionale inovative

 

Vom finanţa proiectele care promovează:

 • Inovarea și creativitatea
 • Implicarea activă a elevilor
 • Interdisciplinaritatea
 • Motivația intrinsecă
 • Colaborarea și spiritul de echipă
 • Dezvoltarea de abilități mai degrabă decât transmiterea de informații

Nu încurajăm proiectele care promovează discriminarea de orice fel și care îngrădesc sau limitează accesul elevilor la învățarea prin experimentare și nu finanțăm proiecte cu caracter comercial.

 

Ce buget avem?

Bugetul programului Științescu este de 120.000 (o sută douăzeci de mii) de lei. Din acest fond vom finanţa trei categorii de proiecte:

 • Științescu - proiecte finanţate cu sume între 4.000 și 14.000 (paisprezece mii) de lei, accesibile pentru toate categoriile de aplicanți de mai jos;
 • Științescu Jr. - micro-proiecte cu un buget maxim de 2.000 (două mii) de lei pe proiect, propuse şi implementate de elevii de liceu.
 • Științescu Hub - hub de proiecte educaționale STEAM.

 

Cine poate aplica?

 • Profesori și învățători (individual sau în echipă);
 • Echipe compuse din elevi, profesori sau studenți (şi orice combinaţie între aceştia);
 • Echipe de pasionați ai științelor din medii profesionale diverse;
 • Organizații neguvernamentale, inclusiv asociații de părinți si absolvenți;
 • Echipe de elevi de liceu (pentru Ştiinţescu Jr.).

Fiecare aplicant poate depune mai multe proiecte, însă va primi finanțare pentru un singur proiect.
Aplicanţii şi beneficiarii programului trebuie să fie localizaţi în judeţul Sibiu.

 

Ce tipuri de cheltuieli acoperim?

Pentru buna derulare a proiectelor selectate pot fi acoperite cheltuieli precum:

 • Achiziții de echipamente, tehnologii și materiale didactice;
 • Achiziţii de licenţe software şi servicii educaţionale online;
 • Consumabile (hârtie pentru imprimantă și flipchart, toner, dosare etc.);
 • Multiplicare și distribuție de materiale educaționale tipărite;
 • Producţie de materiale didactice (inclusiv materiale online, dezvoltare software, animaţii si materiale video);
 • Cheltuieli de coordonare & management de proiect - nu mai mult de 15% din bugetul total;
 • Cheltuieli de cazare, transport / combustibil, masă ;
 • Cheltuieli legate de evenimente (închiriere spaţii, echipamente etc.);
 • Onorarii traineri, invitaţi;
 • Cheltuieli de comunicare și promovare (design și multiplicare pentru materiale tipărite, dezvoltare și actualizare de site, blog etc.).

Cheltuielile pentru achiziția de echipamente, tehnologii şi materiale didactice pentru dotarea laboratoarelor, bibliotecilor sau a altor spaţii educaţionale sunt eligibile numai dacă proiectul include o componentă principală educațională bazată pe implicarea activă a elevilor.

 

Cum aplici?

Completezi formularul disponibil pe site-ul programului, până la data de 11 mai 2016, ora 23.59

 

Cum facem selecția proiectelor?

Selecția proiectelor va fi făcută de un juriu independent format din experți în educație, reprezentanţi ai mediului de afaceri şi persoane active din comunitatea locală.

 

Care sunt criteriile de evaluare?

Evaluarea cererilor de finanțare se va face în două faze. În prima fază, echipa Fundației Comunitare va evalua eligibilitatea proiectelor, pe baza următoarelor criterii:

 • aplicația a fost trimisă în termenul limită stabilit, folosind formularul disponibil pe site-ul programului;
 • cei care propun proiectul fac parte din categoriile eligibile;
 • activitățile propuse sunt relevante pentru scopul și obiectivele programului pe termen scurt, mediu şi lung;
 • suma solicitată se încadrează în limitele precizate în Ghidul de finanțare;
 • durata de implementare a proiectului se încadrează în perioada prevăzută în Ghid.

Proiectele eligibile vor intra în a doua fază a evaluării, care va fi făcută de comitetul de selecție pe baza unei grile de evaluare. Fiecare proiect va fi punctat pe baza următoarelor criterii:

 • inovaţie (soluţia propusă aduce idei noi în felul în care se predau / învaţă materiile STEAM);
 • relevanță (proiectul contribuie prin obiectivele sale la realizarea obiectivelor Fondului Științescu, detaliate în secţiunea “Ce ne propunem?”);
 • metodologie (activitățile sunt descrise detaliat, modul de implementare este clar prezentat, proiectul conduce la dezvoltarea abilităților pe care vrem sa le dezvoltăm la copii și tineri);
 • coerenţă (obiectivele, activitatile, rezultatele și bugetul sunt bine corelate);
 • eficiență (resursele financiare și umane sunt alocate rațional, bugetul este realist, detaliat și permite atingerea rezultatelor propuse).

 

Cum primești finanțarea?

Finanţările se vor derula pe baza unui contract semnat cu Fundația Comunitară Sibiu, care prevede drepturile și responsabilitățile ambelor părți. Contractele vor fi semnate de FCS şi:

 • Pentru proiectele care solicită finanţare de cel mult 10.000 lei, sumele vor fi acordate prin transfer bancar, în contul organizaţiei / reprezentantului grupului informal, în termen de 5 zile de la semnarea contractului.
 • Pentru proiectele care solicită finanţare de peste 10.000 de lei, aceasta se va acorda în două tranșe, în funcţie de activităţi şi de calendarul de implementare:
 • la începutul proiectului, prin transfer bancar, în termen de 5 zile de la semnarea contractului;
 • după prezentarea unui raport succint de activitate, care să includă rezultatele primei părţi şi felul în care a fost cheltuită prima tranşă de finanţare

În ambele cazuri, raporturile contractuale se vor încheia prin aprobarea de către Fundaţia Comunitară Sibiu a raportului final (narativ şi financiar), prezentat de echipa / organizaţia finanţată.

 

Cine primeşte finanțarea?

 • Profesorul sau învăţătorul, în cazul finanţărilor individuale;
 • Coordonatorul echipei, ca reprezentant legal, în cazul grupurilor informale;
 • Organizațiile neguvernamentale;
 • Organizaţiile neguvernamentale gazdă sau un profesor coordonator în cazul echipelor de elevi de liceu (pentru Ştiinţescu Jr.).

 

Care este calendarul programului Științescu în Sibiu?

 • Lansare sesiune depunere proiecte: 20 aprilie
 • Termenul limită pentru depunerea proiectelor: 11 mai, ora 23.59
 • Selecția proiectelor: 12 - 13 mai
 • Semnarea contractelor de finanțare: 16 - 17 mai
 • Sesiuni de instruire cu echipele proiectelor selectate:  17 mai – 15 iunie
 • Implementarea proiectelor: 17 mai – 15 septembrie
 • Termenul limită maxim pentru depunerea rapoartelor (pentru proiectele care continuă după încheierea anului școlar): 30 septembrie

 

În perioada dintre data lansării ediției a II-a a Fondului Științescu și termenul limită pentru depunerea proiectelor (respectiv 20 aprilie – 13 mai), echipa FCS, alături de mentorii programului, va organiza consultări cu organizațiile, persoanele fizice și echipele care vor să depună aplicații în baza unei programări prealabile pe e-mail (office@fundatiacomunitarasibiu.ro), la care vă încurajăm să participați.

După selecţia proiectelor vom oferi o serie de workshopuri aplicate despre managementul de proiect, pedagogie, comunicare şi raportare (în perioada 17 mai – 15 iunie).

Pe tot parcursul implementării proiectelor, mentorii programului vor oferi suport echipele de proiect.

Calendarul de mai sus este orientativ. Dacă apar schimbări acestea vor fi comunicate din timp.

 

Cum recomandăm să-ți promovezi proiectul?

Echipa Fundației Comunitare o să pună la dispoziția echipelor de proiect un template grafic care va fi folosit pentru orice materiale tipărite și comunicate de presă care vor fi create și distribuite în cadrul proiectelor. Template-ul va include sigla programului, a Fundației Comunitare și a finanțatorilor și va conține textul "Proiect finanțat prin Fondul Științescu."

Fiecare proiect va trebui să deschidă cel puțin un canal de comunicare & promovare online - pagină Facebook, site sau blog. Echipa Fundației Comunitare va organiza o sesiune de instruire specială dedicată comunicării și promovării proiectelor selectate.

 

Ce rapoarte așteptăm după încheierea proiectului?

La sfârșitul implementării proiectului, fiecare echipă de proiect va pregăti un raport narativ și un raport financiar, care vor conține următoarele tipuri de informații:

 • raportul narativ: cum s-a desfășurat proiectul, care au fost rezultatele (cantitative şi calitative), care au fost lecțiile învățate din implementare;
 • raportul financiar: dovezi justificative (copii după documentele fiscale, centralizator cheltuieli) pentru felul în care au fost cheltuite fondurile.

În cazul proiectelor care cer finanţare care depăşeşte 10.000 lei, vor fi necesare şi raportări intermediare, după cheltuirea primei tranşe de finanţare.

Echipa FCS va organiza pentru echipele proiectelor selectate o sesiune de instruire separată referitoare la raportare şi vor fi puse la dispoziţie formulare standard pentru raportare.

 

Vă urăm multă baftă!

Formularul de aplicare la acest fond în regăsiți aici.