Științescu 4.2: proiecte selectate
June 11, 2021

Științescu Sibiu 4.2 și-a desemnat proiectele care vor fi implementate. Din cele 16 aplicații primite,  7  vor primi finanțare. Acestea au fost analizate și selectate de un juriu independent, format din oameni pasionați de știință și tehnologie .

 

În urma dezbaterilor, membrii juriului s-au pus de acord că proiectele care vor primi finanțare sunt (indicare în ordinea alfabetică a acestora):

 

Beneficiile naturii în Muzeul ASTRA – proiectul urmărește familiarizarea tinerilor cu beneficiile oferite de natură, cu principii bazate pe sustenabilitate, respectarea și ocrotirea naturii.

 

Eco-Lab Laslea – Proiectul este gândit în așa fel încât să facă facilă înțelegerea fenomenelor legate de poluare, gestiunea deșeurilor, economie circulară prin activități practice conectate la științe aplicate: biologie, geografie, chimie, tehnologie și fizică.

 

Introducere în printarea 3D – modelare și imprimare – își propune să organizeze workshop-uri de 3D printing în muzeul Astra, prin care participanții să realizeze o machetă 3D simplificată a unei construcții din Complexul Național Muzeul Astra.

 

Nature STEAM Week – timp de o săptămână, copiii vor participa la ateliere de explorare a naturii și de proiectare a anumitor elemente identificate în natură: construcție 3D, construire și programare a unor roboți meniți să îi ajute în înțelegerea funcționării/dezvoltării anumitor organisme și de experimente pentru a asimila mai ușor anumite noțiuni elementare necesare înțelegerii mediului înconjurător.

 

Proiect pentru promovarea și valorificarea patrimoniului laic din zona Transilvaniei – constă într-o prezentare introductivă despre Civilizația lemnului și obiectele confecționate, plus realizarea unui obiect (furcă de tors) individual de către participanți, folosind tehnici de lucru și unelte specifice.

*Acest proiect va primi o finanțare extra față de bugetul anunțat inițial pentru Științescu 4.2 și va fi finanțat cu ajutorul partenerilor de la KeepCalling.

 

Sănătatea din grădina de acasă – propune o abordare interdisciplinară din domeniile educație pentru sănătate prin sport și alimentație sănătoasă, protecția mediului și agricultură sustenabilă.

 

The Sundial Project (Proiectul Cadranul solar) – copiii vor învăța cum să construiască dispozitive care folosesc rotația Pământului pentru a măsura timpul. Începând cu un cadran solar simplu, de luat acasă, apoi un cadran solar interactiv uman pentru a experimenta cu propriul corp, care va rămâne și va fi împărtășit comunității.

 

NB: În perioada următoare, vom lua legătura cu echipele proiectelor selectate pentru toate procedurile necesare acordării granturilor.

 

 

Criteriile pe baza cărora s-a făcut selecția:

    • inovaţie (proiectul propune idei și metode noi în predarea și învățarea disciplinelor STEAM, folosește tehnologii de ultimă generație);

 

    • relevanță (proiectul contribuie prin obiectivele sale la realizarea obiectivelor Fondului Științescu, detaliate în secţiunea “Ce ne propunem?” din ghidul de aplicare);

 

    • metodologie (activitățile sunt descrise detaliat și adaptate să se desfășoare în aer liber/ natură și/sau spații deschise, modul de implementare este clar prezentat, proiectul conduce la dezvoltarea abilităților pe care vrem să le dezvoltăm în rândul copiilor și tinerilor);

 

    • coerenţă (obiectivele, activitățile, rezultatele și bugetul sunt bine corelate);

 

    • eficiență (resursele financiare și umane sunt alocate rațional, bugetul este realist, detaliat și permite atingerea rezultatelor propuse).

 

Membrii juriului, care ne-au fost alături în acest an și cărora le mulțumim:

Daniel Reisenauer (Visma)

Victor Marcu (BearingPoint)

Andrei Luca (Continental)

Dan Poplăcenel (NTTDatta)

Delia Maria Beca (wenglor)

Alexandru Bârsan (Gamma IT)

Andreea Miron (KeepCalling)

Iuliana Grigoriță (membru comunitate)

 

De asemenea, le mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi în acest parcurs și de-abia așteptăm să vedem cum proiectele  Științescu 4.2 prind contur.


Fondul Științescu 4.2 este implementat în Sibiu de Fundația Comunitară Sibiu (FCS), în parteneriat cu Romanian-American Foundation şi FFCR, împreună cu partenerii locali Visma Software, wenglor Romania, KeepCalling, Bearing Point, Continental Automotive Systems Sibiu, NTT Data, Gama IT, AT Arena 4.0, precum și donatori individuali.

 

Zile cu spor tuturor în continuare!

 

Cover foto: Gabriela Cuzepan